ЗА НАС

Древна и велика история има българският народ. Създадената от него материална и духовна култура, независимо от географските и държавни граници, в които е живял и живее, са в основата на древната и съвременна цивилизация на човечеството.

Българският кооперативен съюз за социален прогрес (БКССП) следвайки своя устав (линк) определи единението и просперитета на българската общност по света като алтернатива на глобализационните процеси и изгради система за осигуряване съединяването на усилията и възможностите на всички родолюбиви българи по света за да бъде не пресъхващ духовният ни извор.   В съответствие със Закона за юридически лица с нестопанска цел последователно бяха изградени структурите :

 • Международната академия по българознание, иновации и култура  (МАБИК) (линк);
 • Организация на обединените българи (ООБ) (линк);
 • Общо български парламент (ОБП) към ООБ (линк);
 • Изпълнителен съвет на ООБ (линк);
 • Българска аграрно-индустриална камера-София (БИАК) (линк);
 • Обединени българи за устойчив свят (ОБУС) (линк)

В съответствие с предмета на своята дейност, всяка от структурите, поотделно и с общия  кадрови и административен капацитет  на системата, стъпка по стъпка осъществява целите и задачите в отделните направления.

Академията е създадена преди повече от 15 години и в своето развитие премина през два основни етапа:

От 1995г до 2003г. Академията се консолидира и осъществява своята дейност на територията на РБългария;

От 2004г., с придобиване на международен статут, дейността на Академията се разширява извън пределите на РБългария  като Международната академия по българознание, иновации и култура  (МАБИК) и за  нейни членове  към 15.08.2010г. вече  са приети 18 видни учени от български произход от 15 страни в света (редовните членове на МАБИК към. август са 128 души с възможност за увеличаване на членския състав).

Основни цели на МАБИК са:

 • Изучаване на цялостното историческо и културно наследство на българите и българската държавност от (възможно) най-дълбока древност;
 • Създаване на единна концепция за произхода и етническата принадлежност за изначалния родов корен на българите по света и за тяхната прародина;
 • Създаване на историческа хронология за пътя на българите през хилядолетията до наши дни и организиране на нейното широко обсъждане сред научните среди в страните с компактно българско население;
 • Написване на цялостната история на българите и систематизиране на тяхното културно развитие и принос за развитието на човешкото общество и култура, и организиране на популяризирането им както сред българите по света, така и сред световната културна общественост;
 • Създаване на логистична подкрепа и насърчаване на българи и български общности по света в процеса на създаване на информационно-технологични разработки и на интелектуални продукти и културни ценности;
 • Подпомагане движението за единение на българите по  света, за изграждане на единна световна общобългарска общност;
 • Създаване на организационно-технически условия за увековечаване достиженията и приноса на първобългарите, древните и средновековни българи в общочовешката културна съкровищница и цивилизация.

Обект на научни  изследвания са древната българска култура и цивилизация. Академията работи за артефициране  на автентичния бит, култура и история на българите по света и  за запознаване на  страните членки на ЕС, европейските институции и страните с голям брой население от български произход – Руската Федерация, Татаристан, Башкортостан, Чувашия, Украйна, Молдова, Македония, Сърбия, Румъния, Турция, Гърция, Унгария, Италия и други части на света с достиженията на изследователите в областта на древно българската история и култура.

МАБИК, водена от високо хуманната цел за духовното единение на българите по света e в основите на създаване на Организацията на Обединените Българи (ООБ). В идейния проект за Пантеон-ансамбъл от паметници на културата и паметни знаци е заложено увековечаване на  паметта към най-древните ни предци – първите европейци.

Академията присвоява званията „Академик на МАБИК”, „Член-кореспондент на МАБИК” и „Почетен член” на представители от други научни институции, които с многогодишния си труд, публикации, обществена дейност, личен пример участват или съдействат за реализиране на идеите на единението и просперитета на българската общност по света..

Сред  членовете на МАБИК, удостоени за „Академици”, са известни учени и културни дейци както в РБългария, така и в чужбина.

От създаването до м. декември 2009г Председател на МАБИК. е акад. Сергей Иванов, историк, автор на много публикации и книги за българската праистория. Дейността му се свързва с доказване на закономерностите, произтичащи от балансираната хармония „човек-природа-общество”, според които  възможностите на индивида и човешкото общество да възстановяват своята историческа памет за древността нарастват право пропорционално на собствената им възраст. Последователно създаде хронология от най-дълбока древност до края на ранното средновековие на важни исторически събития на древните ни предци. Научният му труд „Праистория на българите- прединдоевропейци”е подготвен за самоподготовка и за дистанционно обучение на  възрастни, студенти и ученици от горните класове.

акад. Владимир Цонев, Главен секретар на МАБИК до м. декември 2009г  е автор на 28 книги (научни и художествени), на повече от 100 статии доклади и студии, свързани с културата и историята на древните българи. Писателят-изследовател е един от малкото сериозни познавачи и тълкуватели на „Именника на българските канове”. Той осъществи проект от 40 телевизионни предавания за уникалните достижения на предците ни под надслов: „Академия за България”. През 2009г. е включен в енциклопедията „Научната слава на България”.

В различни направления на културната дейност десетилетия наред работи акад. Богоя Сапунджиев – кино, изобразително изкуство, архитектура, литература и е реализирал над 110 филмови и телевизионни сценографии, повече от 60 театрални, оперни и концертни постановки, подготвил е 24 самостоятелни изложби, автор е на 20 книги.

Акад. Йордан Иванов, известен като „Боянския маг”, кавалер от 1993г. на една от най-престижните награди – „Арката на Европа – Златна звезда” е екстрасенс, лечител официално регистриран в системата на здравеопазването, сред големите доказани феномени през 80-те години на ХХ век в България, притежаващ способност да насочва енергията на своя организъм за повишаване ефективността на отделни стопански дейности, в т.ч. и за  променяне на температурата на топене на метала Индий от разстояние 5 км.

Академик инж. Александър Трифонов е посветил повече от 40 години на иновациите и „високите технологии” в най-различни области с практическа реализация в стопанския живот на България.

Академик Киряк Цонев е дипломат от кариерата, арабист и член на Световния съвет на гагаузите, автор на повече от 14 исторически романа и изследвания.

Академик Христо Маджаров е известен със своите изследвания и книги за българската история и лекции изнасяни в САЩ, Япония, Русия и др. страни.

Акад. Михаил Юхма е народен писател на Чувашия, световно известен учен, автор на повече от 200 книги – романи, легенди, изследвания, свързани с историята и етнографията. Неговите произведения са преведени на над 100 езика. Притежател е на многобройни международни и национални награди. Михаил Юхма е академик на Международната академия по информатизация, както и почетен академик на Чувашката академия за наука и изкуство.

Фаргат Нурутдинов е основател на клуба „Болгар ал-Джадид” – Казан,  автор е на множество книги и публикации за Волжките Булгари приковали вниманието на световната общественост и с негова помощ е съхранен и издаден епосът „Джагфар Тарихи”.

Проф. Ахмет Рахимов – Уфа (Башкортостан) има повече от 50 труда по въпросите на психо-дидактиката, технология на образованието и българското присъствие във Волго-Уралието.

Доц. Фарит Равгатович Латипов – Уфа (Башкортостан) е  автор на множество монографии и изследвания на най-древни езици и мястото на българския-тюркски език, сред които е уникалното проучване и методика за разчитане на етруската писменост, придобила световна известност.

За членове на Академията бяха избрани и Иван Ергиев, Димитър Ергиев и Валентин Кирязов, сътрудниците на списанието „Българи” С техни усилия МАБИК откри свой клон в Украйна, който активно работи за духовното единение на българите от ОНД.

Всеки самоопределил се българин, научен работник, творец, изследовател, съзидател на човешки блага, общественик, пропагандатор на българската история и култура, студент след подаване на  заявление до секретариата в София и декларирано желание за споделяне на  идеите за единението и просперитета на българската общност по света може да стане член на МАБИК.

МАБИК сътрудничи с държавни и неправителствени организации по проблемите на културно-историческото ни наследство, приноса на Българите в иновационните процеси на човечеството и културната идентичност на всички Българи в Република България и техните общности по света.

Категории
Календар
януари 2019
П В С Ч П С Н
« ное.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031